Скъпо ли излиза услугата с детектор на лъжата?

Всеки, който работи с повече хора и отговаря за тях, е наясно с всевъзможните ситуации, които могат да възникнат по време на работа всекидневно.

Освен отговорност към служителите, един управител или директор на организация или фирма има редица други задачи, като това как се движи самата дейност, какви са загубите и печалбите и т.н. и последното, което би желал е да се появяват проблеми от какъвто и да било характер. Хората, обаче са различни и съответно техните взаимоотношения и намерения, за това понякога се появяват и предизвикателства. Различните видове ситуации, създават и различни типове напрежение и рискове за самата фирма. Не случайно много от големите фирми или фирмите, където финансовите рискове са по-големи, подлагат служителите на детектор на лъжата, още при постъпването им на работа.

Освен това, тестовете с полиграф могат да се правят и периодично, като превенция от евентуални последващи проблеми. Когато служителите са наясно, че такива тестове се правят периодично, то и нагласата им се променя и рисковете от злоупотреби намаляват. Скъпо ли излиза услугата с детектор на лъжата? На страниците на детектор на лъжата от reflex-bg.net можете да видите подробности за всички видове услуги и техните цени.

Скъпо ли излиза услугата с детектор на лъжата?

Тестове с детектор на лъжата се правят, както в София, така и в други градове. Различните услуги, предполагат и различни цени, като има и възможности за абонамент, които значително намаляват разходите за една фирма, разполагаща с повече служители. За какво могат да се използват тестовете с детектора на лъжата? Причините са различни, като проверка за лоялност, финансови, при съмнение за корупция и много други. Тестът е доброволен и се извършва с професионална техника, която е произведена и сертифицирана от Lafayette. Този вид американска техника, се използва от службите за сигурност из целия свят, а качеството е максимално добро и съответно резултатите – точни.

Екипът на reflex-bg.net е под постоянно наблюдение – супервизия, която се прави от експерти, следящи за стриктното спазване на методологията, призната от специалистите. С други думи, резултатите от изследванията се проверяват на няколко нива от необходимите инстанции, за да могат всички тестове да бъдат гарантирано надеждни.

Дали предлаганите цени за детектор на лъжата си заслужават, зависи от риска, който се поема, относно конкретния проблем. Дали проблемът е маловажен или от него зависи финансовата сигурност на фирмата или на отделно лице или спокойствието… ситуациите са много и разнообразни. До детектор на лъжата се стига при много случаи, като има определен план, който се следва за всяка заявка. Първо се прави среща с възложителя, за да може да се събере максимално количество информация, която касае изследването, което ще се проведе и на база на която се изготвят въпросите в теста.

След това се изготвя план за действие, който се съгласува с възложителя и се набелязват темите, които обичайно са не повече от 4. Самата процедура се извършва, като първо се провежда тестово интервю, за да се се запознае изследваното лице с метода и за да се съберат данни за неговото състояние. Добре е въпросите в същинският тест, който следва да бъдат задавани разбираемо за изследваното лице и на тях да може да се отговори еднозначно с „да“ или „не“. Подробности относно техниката и самата процедура, вижте на reflex-bg.net, както и предлаганите цени за услугите на детектор на лъжата и при наличие на въпроси не се колебайте да се свържете с професионалния център за психофизиологични изследвания.