Какво трябва да знаем за правата на детето и къде да търсим добър адвокат във Варна?

Каква е дефиницията за дете от нашето законодателство?

Това е всяко човешко същество на възраст под 18 години. Какво трябва да знаем за правата на детето и къде да търсим добър адвокат във Варна? В случай, на нарушаване на правата на детето, можете да се обърнете към кантората на адвокат Юлия Данова на кликни тук или да посетите кантората на място във Варна на адрес: ул. „Христо Ботев“ 8, ет.4, офис 5. Детето има право на недискриминация и държавата осигурява неговите права в това отношение, независимо от расата или пола, езика или религията, както и произхода или социалното или здравното положение. От първостепенно значение са висшите интереси на детето, като държавата се грижи за безопасността, здравето и благоденствието на детето, предприемайки необходимите мерки за това.

Какво трябва да знаем за правата на детето и къде да търсим добър адвокат във Варна?

Ако сте дете и имате нужда от осигуряване на закрила, ако сте свидетели или сте жертви на домашно насилие, независимо от какъв тип, то можете да сигнализирате в съответните органи, а в случай на нужда от добър адвокат във Варна, можете да се свържете с Юлия Данова на тел: 0895 64 59 40. Добре е всяко дете или родител или настойник да помни, че детето има право на закрила на самоличността и отглеждане по най-добрия начин, без накърняване на интересите му. При раздяла на родителите, детето има право да живее с тях, освен ако това не е в негова вреда.

Също така, ако сте дете, е важно да знаете, че дори като свидетели на домашно насилие, автоматично ставате жертва на това насилие и можете да предприемете нужните мерки за защита и да потърсите подкрепа. Свидетели на всякакво насилие, могат да се обърнат към органите на реда или да се посъветват с добър адвокат по всяко време. Не отлагайте разрешаването на проблемите, свързани с целостта на личността, независимо дали се отнася до физически или психически тормоз. Вижте още на страниците на Адвокатварна.bg и в случай на нужда от съвет или консултация не се колебайте да се с вържете с подходящия адвокат във Варна или където се намирате. Не отлагайте.