Защо всеки строеж се нуждае от инвеститорски контрол

При всеки един проект, свързан със строителство, знаем, че съществуват редица изисквания, както по отношение на документацията, така и по отношение на качеството на извършване на работата.  Обикновено не са една или две фирмите, които ангажираме, по отношение на дългия процес на строенето. Разбира се за нас е важно да имаме добре свършена работа, преди всичко стабилна, както и покрити нормативни изисквания. А това означава, че се нуждаем от услугата инвеститорски контрол.

Най- често нямаме възможност да присъстваме на всяка стъпка, предприемана от действащите лица, за да я съобразяваме със своите изисквания, както и с общите стандарти. А дори и да имаме тази възможност, много от нас нямат компетенцията да обърнат нужното внимание на правилните места. Ето за това се нуждаем от инвеститорски контрол. Това е лице, което следи за изпълнението на строителните стандарти, внимава за качеството на използваните материали, както и за разходите, свързани с механизацията. Също така организира сключването на договори със строителни организации, както и следи за коректното им изпълнение.

Инвеститорския контрол анализира и разработва система, с която да може да се извършва качествена строителна дейност, както и да се контролира. Може да предлага по- добри методи на извършване на дейностите, заложени в проекта. Същото лице може да извършва и организиране на реконструкции на вече съществуващи сгради. Дейностите и като документация и като организация и контрол са достатъчно много и специализирани. Ето защо всеки строеж има нужда от инвеститорски контрол. За да намерим такъв е достатъчно да потърсим в строителния сайт в секцията на фирмения каталог. Разбирайки ценността на дейността на специалиста и многообразието от отговорности, които поема, можем спокойно да му се доверим и да избегнем илюзията, че с това и сами можем да се справим. Освен, разбира се, ако самите ние не сме специалисти. Няма какво да отлагаме повече. Време е за разпределение на дейностите.