На каква цена се предлага услугата детектор на лъжата в София?

Замисляли ли сте в какви случаи хората се подлагат на детектор на лъжата? Разбира се, трябва да има някаква причина и някакво съмнение, за да изпиташ някого по такъв начин. Но всеки ли има право да подлага другиго на такъв психофизиологичен тест и има ли право всеки да откаже да бъде подложен на такова изследване?

Отговорът на тези въпроси се крие в нашата форма на управление. Република България е демократична, което означава, че гражданите са свободни да взимат всякакви решения и не са задължени да правя нищо против тяхната воля. Тук обаче има и друг много тънък момент. Ако си сигурен в своята невинност защо би отказал да те подложат на детектор на лъжата? Това е акт, който би увеличило съмнението върху теб. Изследванията на учените, свързани с хора, които са тествани с полиграф, сочат, че мнозинството се оказват невинни накрая и дори смятат, че правилното наименование на този уред не трябва да бъде детектор на лъжата, а верификатор на истината, защото в повече от 90% от случаите се доказва невинността на хората.

На каква цена се предлага услугата детектор на лъжата в София?

В сайта на център за психофизиологично изследване „Детектор на лъжата“ – Детекторналъжата.org – може да прочетете подробно описание на начина, по който работи полиграфът и какво всъщност представлява целия този процес.

Всички цени, които предлагат за тези услуги са фиксирани и достъпни за всеки един посетител на техния уеб сайт. Те се определят в зависимост от типа на самото изследване и от броя на хората, които са изследвани.

Статията започнахме с въпрос в какви случаи най-често се подлагат хора на подобен тип тест. Услугите най-общо се делят на две основни групи – такива за частни лица и други за фирми. За разрешаване на трудности във връзката, проблеми с доверието, проверка на интимната лоялност на вашия партньор, съмнения за изневяра, лъжливи обвинения, семейни спорове, съмнения за употреба на забранени вещества или проява на домашно насилие се фиксират 5 значими теми, върху които да се състави въпросника и цената е 380 лева като резултатите излизат още на същия ден. Много спортисти също са задължени да отговарят пред детектора на лъжата с цел да се докаже коректното съревнование, това е вид спортен допинг тест, който се предлага на цена от 250 лева. Компанията предлага пакет от абонаментни услуги за фирми с над 100 служителя, който е 200 лева за едно изследване. Много работодатели прибягват до детектор на лъжата при съмнения за кражби, финансови измами, трудови нарушения, проверка на лоялност при подбор на персонал и т.н. Може да се възползвате от всички тези услуги на чужд език, но тогава цената се определят от конкретния случай и езика, на който искате да бъде проведено изследването.

Ако имате някакви въпроси или запитвания, може да изпратите онлайн запитване на техния уеб сайт Детекторналъжата.org или да позвъните на телефонен номер 0885 600 802 и стационарен 0700 111 60. Адресът на офиса на център за психофизиологично изследване „Детектор на лъжата“ е София, бул. „Александър Стамболийски“ 22. Ако искате нещо конкретно да ви бъде разяснено или обяснено допълнително, екипът предлага безплатна консултация на място или по телефона.

Попаднали сте на точното място по точното време! Проверката е висша форма на доверие!