Вдъхнете нов живот на стария автомобил с газова уредба

Много често ще се натъкнете на мнението, че шофирането на газ е отживелица. Основните доводи за точно обратното е изчерпването на запасите и бързото развитие на някои източни икономики. Така монтирането на газови уредби sofgas се оказва най-приемливата алтернатива за постигане на икономичност и свобода на шофирането.

Съвременните газови уредби са разработени в съответствие с последните изисквания за постигане на оптимални мощностни показатели на двигателя и спестяването от каране на газ може да стигне до 60 % от средномесечния разход за гориво. Третото поколение газови уредби, наречени инжекциони се управляват от микропроцесорна система за впръскване на горивото и подават гориво с точно определен интезитет и дозировка, като се постигат оптимални резултати от работата му. Научно и практически е доказано, че използването на газови горива увеличава живота на двигателя като запазва мощностните му показатели. Избегнато е запушването на дюзите и инжекторите от нагар, което се наблюдава при тежките горива и поддръжката на автомобила се рационализира финансово. Не може да се пренебрегне и високия процент на проблеми с автомобила, които са следствие от некачествен предишен ремонт или неправилно монтиране на газовата уредба. София газ е една от малкото фирми у нас, които могат да се похвалят с редовни инвестиции в човешките си ресурси, а резултатът е висококвалифициран и мотивиран екип.

Надеждността от работата с тях се дължи и на предлагането на всички утвърдени и високо представени марки при газовите уредби,а sofgas е и официален представител на Lovato за България и гарантира високото качество и оригиналност на предлаганите от тях АГУ.
Вдъхнете нов живот на стария автомбил с газова уредба
Поради оптимизираната си система газовите уредби са изключително предпочитана алтеранатива за повишаване екологичността на автомобила. Екологичната работа е проблем, върху който работят всички големи автомобилни производители. Начин за справянето с тях се оказва именно оптималното усвояване на горивото, което наред с високата мощност, помага и за отделянето на по-малко вредни емисии.
Можете още днес да вдъхнете нов живот на стария си автомобил като монтирате газова уредба. Така получавате свобода на избор при горивата и правите своеобразен тунинг на двигателя.